Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou popř. výpovědí

04.05.2009 09:36

Zaměstnavatel:

Adresa:

k rukám ________________

 

 

Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou popř. výpovědí

Žádám tímto o skončení pracovního poměru dohodou ke dni ________ dle zákoníku práce.

Váš souhlas s tímto návrhem  očekávám nejpozději do _____________

Pokud nebudete souhlasit se skončením pracovního poměru na základě vzájemné dohody k uvedenému datu, považujte tento dopis za výpověď z pracovního poměru. V tomto případě skončí můj pracovní poměr u Vás uplynutím 2měsíční výpovědní doby, která v souladu se zákoníkem práce začne prvním dnem kalendářního měsíce následního po doručení výpovědi (tohoto dopisu).

 

 

 

S pozdravem

 

V_________ dne________

 

                                                                                              Jméno a příjmení

                                                                                              popř. adresa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------