Žádost o povolení kratší pracovní doby

04.05.2009 09:31

Zaměstnavatel:

Adresa:

k rukám ________________

 

 

Žádost o povolení kratší pracovní doby

Vážení,

Vzhledem k tomu, že ___________ pečuji o dítě mladší 10 let ,žádám Vás o zkrácení pracovní doby o 2 hodiny denně, a to tak, že budu nastupovat o hodinu později oproti stanovené pracovní době a budu končit o hodinu dříve. Žádám Vás proto o povolení kratší pracovní doby.

 

V_________ dne________

 

                                                                                              Jméno a příjmení

                                                                                              popř. adresa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------