Výpověď z pracovního poměru (varianta II)

04.05.2009 08:05

 Výpověď z pracovního poměru.

 

Zaměstnavateli (název a adresa)............................................................................

Podepsaný(á) ..............................bytem………………………………………….

zaměstnán(á) ve funkci .........................................................................................

 

 

 

podává výpověď z pracovního poměru založeném na základě  pracovní smlouvou ze dne ............................, pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby dnem ....................................(je možné uvést důvod ukončení pracovního poměru, ovšem výpověď může být podaná i bez uvedení důvodu).

 

 

 

Současně navrhuji, umožňují-li to provozní důvody, ukončení pracovního poměru dohodou ke dni ...................... (tento návrh zaměstnanec může uvést, chce-li ukončit pracovní poměr dříve než je zákonem stanovená výpovědní lhůta, zaměstnavatel však na toto přistoupit nemusí).

 

S pozdravem

 

V_________ dne________

                                                                                              Jméno a příjmení

                                                                                              popř. adresa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------