Výpověď dohody o brigádnickej práci študentov zo strany zaměstnavaľa

15.07.2009 06:32

VÝPOVEĎ DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA
(§ 227 a § 228 ods. 2 ZP)

 


Názov a adresa zamestnávateľa

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Meno, priezvisko a adresa zamestnanca

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V . . . . . . . . . . .  . . . . . . dňa  . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Vec:   Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov

 

 

Podľa ust. § 228 ods. 2 Zákonníka práce Vám dávam výpoveď z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý bol založený dohodou o brigádnickej práci študentov dňa       

Váš pracovný vzťah skončí uplynutím 15-dňovej výpovednej doby od doručenia výpovede.

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pečiatka a podpis
osoby oprávnenej
konať za zamestnávateľa


Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------