Výpověď dohody o brigádnickej práci študentov zo strany zamestnanca

15.07.2009 06:29

 

VÝPOVEĎ DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV ZO STRANY ZAMESTNANCA
(§ 227 a § 228 ods. 2 ZP)

 


Meno, priezvisko a adresa zamestnanca

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Názov a adresa zamestnávateľa    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V . . . . . . . . . . .  . . . . . . dňa  . . . . . . . . . . .

 

 

Vec:   Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov zo strany zamestnanca

 

Dňa ………….. som s Vami uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov.

V súlade s § 228 ods. 2 Zákonníka práce dávam výpoveď z tohto pracovnoprávneho vzťahu s 15 dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od doručenia písomnej výpovede.

 

 

 

 

 

…………………………………
Podpis zamestnanca
 

 

 

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------