Určenie nástupu na dovolenku

16.06.2009 10:06

URČENIE NÁSTUPU NA DOVOLENKU
(§ 111 ods. 1 ZP)

Meno, priezvisko a adresa zamestnanca

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Názov a adresa zamestnávateľa

…………………………………………….

V. . . . . . . . .  . . . . . . dňa  . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

V súlade s ustanovením § 111 ods. 1 Zákonníka práce Vám určujem nástup na dovolenku v trvaní ……………… kalendárnych dní (t. j. ………………………. pracovných dní).

 

V čase Vašej neprítomnosti v práci Vás bude zastupovať          ………………………………………………

 

Do práce nastúpite opäť dňa ……………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

………………………………….

Pečiatka a podpis osoby
oprávnenej konať
za zamestnávateľa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------