Skončení pracovného pomeru v skúšobnej době

16.06.2009 09:58

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBĚ

 

 

Meno, priezvisko a adresa zamestnanca
………………………………………………………………………….………………………………………………..

                                                                                 

 

Názov a adresa zamestnávateľa

 

V .....................dňa...................

 

 

 

Vec: Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

 

 

Dňa ................... som uzavrel s Vami pracovnú zmluvu, v ktorej bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní troch mesiacov.

            Oznamujem Vám, že podľa ZP končím pracovný pomer v skúšobnej dobe ku dňu ...................... .

 

 

 

                                     

Podpis zamestnanca      

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------