Platový výměr (u zaměstnance organizační složky státu)

04.05.2009 12:11

Platový výměr (u zaměstnance organizační složky státu)

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

 

Podle zákoníku práce na nařízení vlády_____________ , Vám v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou přiznávám ____ platovou třídu.

 

Započitatelná  praxe ke dni účinnosti tohoto platového výměru ve Vašem případě činí_____________ a proto jste zařazen do _____ platového stupně.

 

Ode dne účinnosti Vám náleží:

Platový tarif ve výši __________ Kč

Osobní příplatek ve výši_________Kč

Zvláštní příplatek ve výši ________Kč

Celkem měsíční plat činí ____________ Kč

 

V _____________ dne_______________

 

podpis zaměstnavatele

 

Převzal dne___________________

                                   zaměstnanec

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------