Osobní dotazník uchazeče

04.05.2009 12:20

Osobní dotazník uchazeče

 

Zaměstnavatel:

Adresa

 

Zaměstnavatel se zavazuje, že všechny uvedené údaje budou sloužit výlučně zaměstnavateli. Jiné právnické nebo fyzické osobě mohou být poskytnuty, kromě výjimek stanovených v právních předpisech, jen se souhlasem zaměstnance.

 

Uchazeč:

Adresa:

Číslo občanského průkazu:

Datum narození:

Přehled o školním vzdělání (další dosažená kvalifikace, znalost jazyků, řidičský průkaz aj.)

 

Doba praxe v oboru:______________________________

Doba praxe mimo obor:____________________________

Druhy a místa výkonu práce v oboru u dřívějších zaměstnavatelů, popřípadě na základě samostatné výdělečné činnosti:______________________________

Doba jiných zaměstnání či výdělečných činností:

_________________________________________________

Zdravotní stav, eventuálně zdravotní omezení (např. zda jste osobou se zdravotním postižením)

 

V případě, že pobíráte důchod, druh důchodu a číslo rozhodnutí o přiznání důchodu ______________________

 

Prohlašuji, že všechny údaje jsem uvedl(a) úplně a pravdivě.

Datum_________________

                                                                                  Uchazeč o zaměstnání

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------