Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

31.07.2009 09:43

Okamžité skončenie pracovného pomeru
zo strany zamestnávateľa

[§ 68 ZP]

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa

                       

................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                           Meno, priezvisko a adresa zamestnanca

 

...................................................................

 

 

 

                                                                                  V Žiline dňa ............. 20XX   

 

 

 

Vec:Okamžité skončenie pracovného pomeru

 

Za spáchanie trestného činu krádeže, ktorej ste sa dopustili v súvislosti s plnením pracovných úloh v sklade stavebného materiálu, ste boli rozsudkom Okresného súdu v Žiline č. j. T 158/2001 zo dňa 4. apríla 2002 odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov nepodmienečne.

Z tohto dôvodu s Vami podľa ust. § 68 ods. 1 písm. a) ZP okamžite končím pracovný pomer. Okamžité skončenie pracovného pomeru sme prerokovali s príslušným odborovým orgánom dňa

 

Pracovný pomer končí doručením jeho okamžitého skončenia.

 

 

 

 

 

................................................................

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------