Odstoupení od "Dohody o provedení práce"

04.05.2009 07:38

Zaměstnavatel:

Adresa:

k rukám ________________

 

 

Odstoupení od dohody o provedení práce zaměstnancem

Vážení,

na základě dohody o provedení práce ze dne  _______ jsem měla pro Vaši firmu provést ___________ a to od ______ do _______ počet hodin.

Součástí písemně sjednané dohody o provedení práce bylo i zajištění _____________ Vzhledem k tomu, že tato podmínka nebyla splněna, oznamuji Vám, že na základě ______bodu z dohody o provedení práce  odstupuji od uzavřené dohody, protože mi nebyly vytvořeny podmínky pro vykonání práce.

Pokud již před odstoupením od smlouvy vznikly nějaké náklady. Je možné požádat o uhrazení vzniklé škody (s uvedením výše).

 

V_________ dne________

 

                                                                                              Jméno a příjmení

                                                                                              popř. adresa

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------