Doplnění pracovních a smluvních podmínek včetně zvláštní dohody o vysílání zaměstnance na pracovní cesty

04.05.2009 12:05

Doplnění pracovních a smluvních podmínek včetně zvláštní dohody o vysílání zaměstnance na pracovní cesty

 

Smlouva uzavřená mezi

 

Zaměstnavatel:

Adresa:

 

 

Zaměstnanec:

Adresa:

Datum narození:

 

(pokud s tím zaměstnanec souhlasí, můžeme uvést RČ,občanský průkaz, datum narození)

 

V souvislosti se změnou pracovní smlouvy dle zákoníku práce – výkon práce jako vedoucí zaměstnanec – Vám na základě vzájemné dohody stanovím základní smluvní mzdu ve výši _____ Kč měsíčně.

 

Za celkové _____ výsledky firmy Vám dále bude příslušet podíl na čistém zisku firmy podle _____ (uvedou se podmínky, např. odkaz na interní předpis aj.) ve výši %.

 

Za splnění mimořádných úkolů Vám může být na základě rozhodnutí statutárního orgánu dále poskytnuta odměna při dodržení dále uvedených podmínek______________ (uvedou se podmínky, např. odkaz na interní předpis).

 

Zaměstnanec souhlasí s tím, že v souvislosti s výkonem vedoucího pracovního místa a v souladu s potřebami firmy a po schválení ředitelem bude konat pracovní cesty za podmínek stanovených dle zákoníku práce.

 

V _____________ dne_______________

 

Podpis zaměstnance                                                  podpis zaměstnavatele

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------