Co je to rekvalifikace ?

31.03.2009 14:51

 

Co je to rekvalifikace?

 

 

Krkolomné slovo rekvalifikace znamená prosté zvýšení kvalifikace. Cílem rekvalifikačního kurzu je nabídnout lidem takové vzdělání, které jim umožní bojovat na trhu práce i o takové pracovní pozice, na které by se stávajícím vzděláním nebo praxí nedosáhli.

Stát považuje rekvalifikace za velmi důležitý nástroj při boji proti nezaměstnanosti, a proto uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízí možnost absolvovat rekvalifikační kurzy, které jsou buď úplně nebo zčásti hrazené ze státního rozpočtu. Základní myšlenka je jasná: je levnější zaplatit lidem další vzdělání, aby mohli pracovat a platit daně, než vyplácet sociální dávky lidem, jejichž vzdělání jim neumožňuje najít v současné době žádné zaměstnání.
 

V čem se liší od jiných kurzů?

 

Rekvalifikační kurzy smí vyučovat pouze tzv. akreditované vzdělávací zařízení. Znamená to, že všechny kurzy, které nabízí jako rekvalifikační, prošly hodnocením akreditační komise při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Tato komise hodnotí předkládané osnovy kurzů, stejně jako například odbornou způsobilost realizačního týmu daného školícího střediska. Akreditované školící zařízení musí jasně doložit, že má k dispozici všechny technické prostředky, které budou během výuky potřeba.

Absolvent rekvalifikačního kurzu získává certifikát o rekvalifikaci, ve kterém je popsáno, jakého kurzu se účastnil, kolik hodin probíhala výuka a na jakou pracovní pozici byl rekvalifikován. Tento certifikát získává absolvent pouze v případě, že úspěšně složí závěrečnou zkoušku. Certifikát proto případnému novému zaměstnavateli jasně dokazuje, že jste se někde něco učili a že jste se to především naučili.
 

 

Volba oboru rekvalifikace

 

Volba vhodného oboru rekvalifikace většinou vychází z aktuální poptávky zaměstnavatelů v regionu, v němž chce uchazeč o zaměstnání pracovat. Uchazeč si vybírá obor, u nějž je reálný předpoklad uplatnění. Pokud uchazeč o zaměstnání nedokáže odhadnout , ve kterém oboru rekvalifikace by měl největší šance uspět, může se obrátit na Informační a poradenská střediska při Úřadu práce (https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska). Pracovníci těchto středisek mu pomohou zorientovat se na trhu práce v daném regionu.

 

Vyhledávání

Najdete nás na stránkách
www.maminkymaminkam.cz

 

 

 

 

 
-----------------


------------------
Podpořte naše stránky - Děkujeme

 
-------------------